หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบเอกสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง
ปลัดเทศบาล
 


นางจริญญา มิตรานนท์
รองปลัดเทศบาล
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสุธารัตน์ แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายประภัสสร์ บุญชุ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง


.
ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


.
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางอัจฉรา ละอองพราว
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นายชาญชัย ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายเพิ่มศักดิ์ เพิ่มประยูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาล