หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการขอใช้เครื่องหมายรับรองกาจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือทะเบียนพาณิชย์ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 142  
 
แนวทาางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
กระบวนการทำงาน ( workflow analysis ) [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน [ 7 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 2 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่8/2560 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเติมเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 212  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน [ 7 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน [ 17 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 34  
 
พรบ เทศบาล ฉบับที่ 13 ปี 2552 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 68  
 
พรบ กระจายอำนาจ ฉบับที่ 2 ปี 2549 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
พรบ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 66  
 
พรบ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ปี 2542 และ ปี 2553 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 54  
 
พรบ การสาธารณสุข ปี 2535 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 57  
 
พรบ การอำนวยความสะดวกกับประชาชน ปี 2558 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 55  
 
พรบ ขุดดิน ถิมดิน ปี 2543 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
พรบ ควบคุมอาคาร ปี 2522 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
พรบ ทะเบียนราษฎร ปี 2534 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 55  
 
พรบ ผู้สูงอายุ ปี 2546 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 63  
 
พรบ ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2550 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
ระเบียบ ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2541 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)     2   
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 036-487372
ต่อ 103
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : ..............................
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 2,991,504 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10