หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินของหน่วยงาน [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระงาม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเขาพระงาม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระงาม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเขาพระงาม วัตถุประสงค์ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระงาม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเขาพระงามใสสะอาด [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระงาม เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเขาพระงามใสสะอาด [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนคร้ังการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 20 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส [ 14 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 44  
 
มาตการในการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนอราคา [ 27 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 36  
 
มาตรการในการตรวจสอบโครงการ กิจกรรมตามแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 30 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 53  
 
มาตรการในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 30 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 36  
 
มาตรการในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร [ 1 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 31  
 
มาตรการในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการชำระภาษี [ 1 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 34  
 
มาตรการในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการรับชำระภาษี [ 1 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 35  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 28 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)  
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 036-487372
ต่อ 103
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : ..............................
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 2,991,674 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10