หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

พระปรางค์สามยอด

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ทุ่งทานตะวัน

สวนสัตว์ลพบุรี
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
  ตำบลเขาพระงาม สอดคล้องกับสถานเชิงเขาที่ชื่อ "เขาพระงาม" และวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร หรือที่ชาวลพบุรีเรียกว่า "วัดเขาพระงาม" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างมาตั้งแต่โบราณ ปี พ.ศ. 1100
 
ลักษณะภูมิประเทศ
  สภาพภูมิประเทศ ของตำบลเขาพระงามมีลักษณะเป็นที่ราบสลับเชิงเขา
 
ลักษณะภูมิอากาศ
  จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ในเขตร้อน สภาวะอากาศโดยทั่วไป ร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่าประมาณ 28 องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศจะแบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่
 
ฤดูร้อน
 
ฤดูฝน
 
ฤดูหนาว
 
จำนวนประชากร
 
ีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 27,538 คน แยกเป็น
 
ชาย 17,752 คน คิดเป็นร้อยละ 64.46
 
หญิง 9,786 คน คิดเป็นร้อยละ 35.54
 
จำนวนครัวเรือน 11,563 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,310.71 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติหน่วยงาน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 และยกฐานเป็น เทศบาลตำบลเขาพระงาม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547
     
 
ที่ตั้ง
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี และห่างจากอำเภอเมืองลพบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขต
ความรับผิดชอบ 21.01 ตร.กม.
 
 
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน 24 ชุมชน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 1          
2 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 2        
  3 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 3          
4 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 4        
  5 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 5          
6 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 6        
  7 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 7          
8 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 8        
  9 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 9          
10 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 10        
  11 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 11          
12 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 12        
  13 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 13          
14 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 14        
  15 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 15          
16 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 16        
  17 ชุมชนเขาพระงาม ที่ 17          
18 ชุมชน ศูนย์การทหารปืนใหญ่        
  19 ชุมชน กองบิน 2          
20 ชุมชน ศูนย์การบินทหารบก        
  21 ชุมชน กองคลังแสง          
22 ชุมชน ปตอ.พัน 3        
  23 ชุมชน ป.พัน 31 รอ.          
24 ชุมชน ชบร.        
  รวมทั้งสิ้น   17,752 9,786 27,538 11,563
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี **
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-487372-3
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร : 036-487372-3
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 3,371 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10