หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดทำเอกสารโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 18 ธ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๐-๕๘-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]จ้างค่าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]ซื้อซื้อวัสดุในการจัดทำโครงการเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตำบล เขาพระงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๐-๐๐๐๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมารถตู้จำนวน ๑ คัน ตามโครงการ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีสันนิบาต เทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3