Get Adobe Flash player

การแข่งขันมอโตครอสและไซเคิลครอส ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 “เขาพระงามโมโตครอส” ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลเขาพระงาม โดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม  ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และ กลุ่มโมโตครอสลพบุรี  จัดการแข่งขันโมโตครอสและไซเคิลครอส ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557  โดยมีนักแข่งระดับมืออาชีพจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 รุ่น โดมีวัตถุประสงค์การจัดงานกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านกีฬาการแข่งขันโมโตครอส และไซเคิลครอสให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลเขาพระงาม ได้พัฒนาฝีมือก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนักแข่งมืออาชีพ  โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และต่างจังหวัด เดินทางมาชมการแข่งขันจำนวนมาก ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ณ สนามที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม (แห่งใหม่)  หมู่บ้านสุพรรณหงส์  ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

IMG 5214 resize

 

IMG 5215 resize

 

IMG 5230 resize

 

IMG 5233 resize

 

IMG 5244 resize

 

IMG 5254 resize

 

IMG 5257 resize

 

IMG 5278 resize

 

IMG 5289 resize

 

 

 

สายด่วนภาคสนาม