เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
www.khaoprangam.go.th
 
 สายด่วนนายกเทศบาล เขาพระงาม (036) 487-372  -3
ประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับ ตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับ ตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองสวัสดิการสังคม
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองสวัสดิการสังคม
ผลงานเทศบาล
แก้ไขข้อความ
แก้ไขข้อความ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แก้ไขข้อความ 1
แก้ไขข้อความ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนังสือราชการ
แก้ไขข้อความ 3
แก้ไขข้อความ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สายด่วนนายกเทศบาล
ตำบลเขาพระงาม
(036)- 487-372  - 3
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
ผู้ชม
วันนี้ 22
เมื่อวาน 49
ทั้งหมด 3,486
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 22
เมื่อวาน 90
ทั้งหมด 7,451


Email: info@khaoprangam.go.th                                                                                                                                © 2015 All rights reserved.