Get Adobe Flash player
FacebookTwitterYoutubeGoogle

ข่าว - กิจกรรม

Written on 26 สิงหาคม 2014, 10.38 by admin
2014-08-26-10-53-48 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำดื่มของเทศบาลเมืองลพ...
Written on 25 สิงหาคม 2014, 13.03 by admin
-mou- วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน(Lopb...
Written on 25 สิงหาคม 2014, 12.58 by admin
2014-08-25-13-03-06 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบาย และปรึกษาหารือ พร้อมฟังสรุปการดำเนินงาน...
Written on 25 สิงหาคม 2014, 12.52 by admin
---2557   การประชุมประชาคมครั้งที่ 11/2557 ประจำเดือน สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม   ...

ประกาศ - สอบราคา

Written on 16 กรกฏาคม 2014, 11.43 by admin
2014-07-16-11-48-52   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระงาม เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา...
Written on 21 พฤษภาคม 2014, 03.05 by admin
2014-05-21-03-25-02  ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระงาม เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ...
Written on 19 มีนาคม 2014, 08.49 by admin
2014-03-19-08-58-17   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระงาม เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต...
Written on 19 มีนาคม 2014, 02.09 by admin
2014-03-19-02-14-11 ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระงาม เรื่อง  สอบราคางานจ้างเหมาบริษัทเอกชนมาร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์  ...

สายด่วนภาคสนาม

ป้ายโฆษณา